Rekisteriseloste

Mfc.fi asiakasrekisteri ja Mfc.fi -palvelujen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Face-X Oy/ Janne Mustonen
Y-tunnus: 1023251-8
Postiosoite: Kaislakatu 6, 80130 Joensuu

2. Rekisterin nimi

Mfc.fi:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
palvelun toteuttaminen,
asiakastapahtumien varmentaminen,
markkinointi,
analysointi ja tilastointi,
asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
muut vastaavat käyttötarkoitukset

Mfc.fi:n ulkopuoliset tahot eivät käsittele henkilötietoja, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muut mahdolliset yksilöivät tunnukset,
ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,
asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, palveluun liittymispäivä, värväystiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot sekä katsotut videot
verkkokaupassa tehdyt ostokset
asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
mahdolliset luvat ja suostumukset,
mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
Asiakkaalta itseltään internetin kautta, sähköpostilla, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla, evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla, VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa:
Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Mfc.fi fi ei säännönmukaisesti siirrä tai luovuta henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja käyttö suoramainontaa, etämyyntiä, suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Mfc.fi:n asiakaspalveluun.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Mfc.fi:n työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitosopimuksen. Järjestelmä on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla.