Yrityksille

Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara

MFC -harjoittelu lisää jaksamista ja työhyvinvointia

Moderni työelämä edellyttää henkistä ja fyysistä jaksamista. Ne yritykset, jotka aktiivisesti panostavat henkilökunnan terveyteen sekä jaksamiseen, koetaan lähes poikkeuksetta hyvinä ja haluttavina työpaikkoina. Tietoisesti kestävää työhyvinvointia voidaan edistää jo lyhytkestoisillakin ja työn ohessa suoritettavilla säännöllisillä harjoitteilla. Puhumme tällöin taukoliikunnasta työkyvyn edistäjänä.

Pieni panostus säännölliseen liikuntaan voi tuoda merkittävän lisän koettuun hyvinvointiin. Samalla työpoissaolot vähenevät samoin kuin niiden syntyyn johtavat syyt. Pieni panostus ajatteluun voi siis tuoda merkittävän lisän tuloksiin – oli niiden mittari mikä tahansa.

Staattinen ja työpisteen ääressä tapahtuva ajattelutyö vaatii tuekseen liikunnallisen elementin. MFC-harjoittelulla yrityksenne voi tarjota ennaltaehkäisevää ja liikunnalliseen elämäntapaan johtavia harjoitteita. Samalla tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien syiden väheneminen voi alkaa. Pieni asennemuutos ja vähän tahtoa voi säännöllisesti toteutettuna synnyttää voittavan yhtälön!

 

Taukojumppa työvireyden lähteenä

Taukojumpalla voidaan vähentää toistuvan lihasjännityksen syntyä ja muuttaa kahvitauko luonnollisen piristymisen hetkeksi. Taukoliikunta ei ole liikuntaa sen itsensä vuoksi, vaan se on suunniteltu helpottamaan istumisen tai kuormittavan työasennon haittoja.

Taukoliikunta voi parhaimmillaan olla ennaltaehkäisevä koettua jännitystä laukaiseva ja odotettu osa päivän toimia. Tällöin pyritään verenkiertoa ja kehon hapensaantia lisäävien harjoitteiden kautta aineevaihdunnan ja ravinnonsaannin paranemiseen koko kehon alueella. Parantunut työhyvinvointi on siis seurausta lihasten ja aivojen parantuneesta ravinnon- ja hapensaannista.

Kehon lihaksistoa piristävän liikuntasuorituksen lisäksi taukojumppa katkaisee työpäivän virkistäen mieltä, parantaen vireystilaa, työssä vaadittavaa tarkkuutta sekä havainnointikykyä. Skarppi mieli jumpatussa kehossa!

 

Työterveyden kustannuksia vähentävä ja työhyvinvointia lisäävä liikunta

Kuntoilua videoiden opastuksella

MFC:n valmiit taukojumppa, painopallo-, ja kahvakuulaharjoitukset ovat kuntoilua videoiden opastuksella. MFC-harjoitteet muuttavat käsitykset yrityksessänne harjoitettavasta lliikunnasta, sen hyödyistä sekä aiheutuneista kustannuksista.

MFC tarjoaa erityisiin tarpeisiin sopivia harjoitteita. Kestoltaan eri mittaiset ja lihasryhmäkohtaiset harjoitteet ovat harjoitteita ilman harjoitusvälineitä ja kuntosaleja. Laaja ja jatkuvasti kehittyvä harjoitevalikoimamme on ammattiurheilijoiden ja liikuntasiantuntijoiden kehittämä palvelu. Vähemmän poissaoloja ja työterveyshuollon aiheuttamia kustannuksia, enemmän tyytyväisyyttä sekä jaksamista. Helppo resepti ja saatavissa jokaisen toimivan näytön kautta!

Miten ja missä harjoitteita tehdään?

Harjoitteiden liikkeet ovat helppoja ja ne sopivat täysin aloittajille tai kokeneille kuntourheilijoille. MFC-harjoitteita voidaan toteuttaa seisaalta, lattialla, työkaverin kanssa tai yksin. Osaamistaso- tai osallistumiskynnystä ei näin ole. Videoitujen harjoitteiden opastuksella työpaikkaliikunnan lisäksi henkilökunnalla on mahdollisuus kuntoilla myös kotona. Harjoittelua varten tarvitaan vain internet-yhteydellä varustettu tietokone tai tabletti. Harjoitteissa käytettäviä Painopalloja on mahdollista hankkia MFC-palvelun kautta.

Taukoliikunnan plug and play

Työyhteisön parissa ja yrityksenne tiloissa tapahtuva liikunta voi toki mietityttää. MFC koulutetut ohjaajat tulevat mielellään käynnistämään toiveitteinne mukaisen harjoiteohjelman ja opastaa videoiden käyttöön sekä harjoitteiden toteutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Piristystä päivään

“ Treenit tuo työpäivään mukavan yhteisen tai itsenäisen kuntoiluhetken joka piristää päivää ja tuo lisää puhtia tekemiseen”.

Johanna Starck, Strålfors Oy

Strålfors Oy tarjoaa älykkäämpiä viestintäratkaisuja suurille yrityksille. Integroitujen viestintäratkaisujen avulla Strålfors auttaa asiakkaitaan luomaan vahvempia ja henkilökohtaisempia asiakassuhteita.

www.stralfors.fi